woningbouw Noordeinde

&#x;&#x;

Bouwen in Noordeinde

Om ook de inwoners van Noordeinde in de toekomst een woonplek te garanderen is er een animopeiling gehouden onder de inwoners en voormalig inwoners van Noordeinde, de uitkomst hiervan waren ruim 30 geïnteresseerden.
De animopeiling blijft geopend en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

&#x;&#x;

Plannen

Als BGN vinden we het belangrijk dat er nu en in de toekomst voldoende woningen zijn om te kunnen (blijven) wonen in Noordeinde, maar ook dat het landelijke karakter van Noordeinde blijft bestaan. Dat met de beperkte ruimte voor nieuwbouw vooral wordt gebouwd voor groei van binnen (sociale gebondenheid), dat het soort woningbouw en het bouwtempo past bij de vraag en dat de nieuwbouw qua uiterlijk ook past bij de bestaande bouw. Op al deze punten is het in het verleden niet altijd goed gegaan en daarom vinden wij dat er een bredere toekomstvisie nodig is voor woningbouw in Noordeinde. Deze toekomstvisie is een onderdeel van het omgevingsplan dat door de gemeente wordt opgesteld.

Omdat de gemeente voor het maken van deze toekomstvisie input nodig heeft hebben wij als BGN met de gemeente afgesproken om de woningbouwbehoefte te polsen onder alle inwoners. Dit hebben we gedaan. Hieruit bleek dat er een vraag is naar circa 30 woningen, vooral betaalbare starterswoningen voor onze jeugd en geschikte seniorenwoningen voor onze ouderen, en een gefaseerde bouw naar de toekomst toe.

Plannen voor woningbouw liggen gevoelig, niemand wil zijn vrije uitzicht kwijt, ingebouwd zitten of tegen een lelijke woning aankijken. Daarom hebben wij als BGN aangegeven betrokken te willen worden bij het maken van het omgevingsplan. De gemeente heeft ons aangegeven dat er verschillende locaties mogelijk zijn voor inbreiding of uitbreiding. Wij zijn  in overleg met de gemeente voor het maken van het omgevingsplan.

&#x;&#x;

Aanmeld formulier

Gegevens aanmelder :

  • De gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt voor de interessepeilingen voor dit onderzoek.
 

Verificatie