Noorderrot

&#x;&#x;

een vaargeul en haven

Inwoners van Noordeinde konden tot heden altijd gebruikmaken van de recreatiemogelijkheden op en rond de randmeren (Drontermeer).

Echter door Natura 2000, maar ook de toekomstvisie van provincie Gelderland zijn hierin veranderingen op komst.

Nu zie je buiten de vaargeul van Drontermeer en Bypass (naar IJssel) grote drijvende tonnen met tekst “verboden toegang” aan “onze” zijde van de vaargeul.

Dit verbod geldt nu alleen nog in Overijssel, maar in de toekomstvisie-plannen provincie Gelderland wordt een natuurzone aangegeven die aansluit op natuurgebied Overijssel.

In de toekomst mag dan alleen nog gevaren worden op de vaargeulen wat voor ons “Noorders” een inbreuk op de leefbaarheid in onze kleine kern zou zijn. Je woont dan aan het Drontermeer met bypass, maar je kan er vanaf Noordeinde alleen niet op..

Nu wordt het nog gedoogd om een boot ergens in het riet of Gelderse gracht te hebben liggen. Echter heeft het Waterschap enige tijd geleden een brief geschreven aan een aantal eigenaren van boten in de Gelderse gracht met het verzoek hun boot te verwijderen.

Daarom is naast een vaargeultje ook een haven een “must” zoals bij een treinspoor een station hoort.

Door het lage waterpeil aan “onze” zijde grote vaargeul is, m.u.v. kano’s, het niet te doen om fatsoenlijk naar deze grote vaargeul te kunnen varen. Het waterpeil is doorgaans ca. 30-40cm, maar hartje zomer ook wel minder. Verder krijg je bij ondiep water te maken met wier (onkruid) dat door zoninvloeden groeit. Wanneer we het vaargeultje ca. 150cm diep maken (en 15 meter breed) is het goed bevaarbaar en is er door de diepte ook in deze strook geen last van onkruid.

&#x;&#x;

Locatie van de ligplaatsen

Zoals in Noorderlicht december 2018 en bij voorlichtingsavond medio maart te zien/lezen was is de beoogde locatie bij de Gelderse sluis. De locatie Gelderse Sluis is van oudsher een plek waar de mensen uit het dorp zwemmen, vissen en langswandelen tijdens het “rondje sluis” Deze mooie locatie is bij uitstek de plek voor een haventje en een bevaarbare geul. De doelstelling van het ontwerp is wel om het uitzicht, rust en het karakter van dit landschap te behouden. Daarnaast is de voorwaarde dat het beheer, onderhoud en exploitatie door de Noorders in eigen beheer blijft. Om overlast te voorkomen komen er wel spelregels voor gebruik/onderhoud/toegangstijden haven waarop zal worden toegezien. De haven wordt afsluitbaar en is alleen toegankelijk voor booteigenaren.

Verder liggen deze concept plannen overigens ter inzage in het dorpshuis (achter de bar), maar verderop deze pagina.

&#x;&#x;

Kans

Het varen op de randmeren buiten de vaargeul is nu in de provincie Gelderland nog toegestaan of wordt nog gedoogd.

Wanneer de duimschroeven worden aangedraaid is niet duidelijk, maar dat het gaat gebeuren kondigt de toekomstvisie van provincie Gelderland wel aan.Sinds een paar jaar staan er oranje bordjes met de tekst “vogelbroedgebied” en “niet betreden” in de polder en langs de randmeren in Gelderland.

Nu hebben we de kans om mee te liften met ontwikkelingen Bypass en zijn er mogelijkheden om de “neuzen” van beide provincies, gemeente Kampen en Oldebroek, Waterschap, recreatie-organisaties, etc. dezelfde kant op te krijgen. Hoe langer we wachten des te meer deze kans slinkt.

Wij als werkgroep rekenen op uw steun en alle vragen en input (mits niet gebaseerd op foutieve informatie) zijn meer dan welkom.

Alleen door steun en inzet van de dorpsbewoners kan dit project doorgang vinden.

Houd deze website in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom de haven, of neem contact op met de commissie haven Noordeinde.

&#x;&#x;

informatie en projectplan

Voorlopige indeling

&#x;&#x;

De Werkgroep

Jan
BGN Noordeinde
Dick
commissie
Henk
commissie
Rik
commissie
Hans
commissie
Marieke
Kerkdorp
Wessel
commissie
Harald
BGN Noordeinde
Wilfred
media en informatie
&#x;&#x;

Laatste nieuwtjes

logo
10 jul: Nieuwsbrief Noorderrot

Noorderhaven wordt noorderrot Onlangs heeft er weer een bijeenkomst plaatsgevonden van de bestuursgroep waarbij ook aanwonenden zijn aangeschoven. Deze bijeenkomst…