Niet Over Noordeinde

&#x;&#x;

NoN (Niet over Noordeinde)

NoN is een initiatief vanuit belangengemeenschap Noordeinde en ontstaan en vanuit het advies van Hoog over Wezep tijdens de informatie avond in het buurthuis.

Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze actiegroep willen opzetten en de belangen van de in,- en omwoners van Noordeinde willen behartigen rondom de ontwikkelingen van Lelystad airport.
Wil jij deelnemen aan de actiegriep meld je dan snel aan via bgn@noorders.nl .

&#x;&#x;

Stuitingsbrief indienen !!

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke  aanspraak op schadevergoeding kwijtraken.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je  recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde ‘stuitings-brief.

&#x;&#x;

wat staat ons te wachten ?

&#x;&#x;

Meer weten ? kijk dan op de site van hoog over Wezep.