Bestuurswissel BGN

Normaal gesproken wordt in de maand maart de jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd, maar door de maatregelen rondom Covid-19 is een jaarvergadering momenteel nog niet mogelijk.

Dit jaar zal Rianne van Ommen na 4 jaar inzet aftreden in het bestuur van de BGN en willen haar ook via deze nieuwsbrief super bedanken voor haar inzet voor de gemeenschap.

Dana Brokkelkamp heeft zich aangemeld voor de vrijgekomen bestuursfunctie, eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de overige bestuursleden tot uiterlijk 19 maart 2021.
Als er geen tegenkandidaten zijn dan zal Dana de vrijgekomen functie gaan invullen vanaf 1 april 2021.

Eventuele vragen over de functie kunnen opgevraagd worden bij de voorzitter Jan van Ommen.

Related Posts