Aan de slag met de omgevingswet

We hebben het eerste overleg gehad, dit was meer een kennismaking en we zijn aan het brainstormen geweest wat voor ons dorp belangrijke punten zijn voor omgevingswet 2021.

de punten waar we het samen over eens waren en belangrijk zijn voor de leefbaarheid van ons dorp zijn :
* Dorps initiatieven moeten gedragen worden vanuit het dorp.
* Betaalbare ruimte voor bewoning door starters en senioren vanuit het dorp.
* Mantelzorg en starterswoningen op eigen erf.
* Landelijk dorpsbeeld behouden en geen industrie.
* Gebied afbakenen vrijheid voor het dorp met een eigen beleid.
* Agrarische bestemmingsplan makkelijker te wijzigen naar recreatie of zorg.
* Duurzame projecten zoals van asbest naar zonne-energie.
* Uitbreidingsmogelijkheden van openbare gebouwen.

Dit is uiteraard nog maar een brainstorm sessie maar het is leuk om te zien dat de hele groep dezelfde punten belangrijk vind en denkt in de vooruitgang van Noordeinde.
Hoog in het vaandel staan de betaalbare starters woningen en de mogelijkheid om ouderen ook een  in het drop een mogelijkheid aan te bieden.

Er moet nog veel water door de Reevesluis en er zullen nog vele uren besteed moeten worden in deze werkgroep om een mooi en degelijk plan aan te bieden voor de omgevingswet 2021, maar de ideeën en intentie van de werkgroep klinken goed.

We houden jullie op de hoogte, en er komt ook zeker ruimte om punten vanuit de gemeenschap mee te nemen in dit plan.

Related Posts

Leave a comment