Bouwen aan Noordeinde

Om ook de inwoners van Noordeinde in de toekomst een woonplek te garanderen wordt er op dit moment een animo peiling gehouden onder de inwoners en voormalig inwoners van Noordeinde.

Omdat er momenteel geen bouwgrond meer beschikbaar is in Noordeinde en het voor het dorp belangrijk is om voor elke doelgroep woningen beschikbaar te hebben, wordt er een 10-jaren plan opgesteld om de interesse in verschillende woonvormen in kaart te gaan brengen.
Naast betaalbare woningen voor de jeugd in ons dorp is het ook belangrijk om mogelijkheden te bieden voor doorstroom en seniorenwoningen in kaart te gaan brengen.

Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor bouwkavels of woningen in Noordeinde, het is van belang om eerst in kaart te gaan brengen of er vraag is en welke type bebouwing.
Daarom is jouw mening belangrijk en vragen wij alle geïnteresseerden om onderstaand reactieformulier voor  1 oktober 2020 in te vullen.

Ook zullen we alle aanmeldingen via E-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent de bouwplannen.

https://www.noorders.nl/bouwen/

Related Posts

Leave a comment