Nieuwsbrief Noorderrot

Noorderhaven wordt noorderrot

Onlangs heeft er weer een bijeenkomst plaatsgevonden van de bestuursgroep waarbij ook aanwonenden zijn aangeschoven. Deze bijeenkomst zou eerst in het vroege voorjaar plaatsvinden, maar door Corona is dit pas begin juli geworden.

Een aantal kritische punten en feedback van Provincie Gelderland zijn in het plan doorgevoerd.

Dit geeft tevens een versobering van het plan: geen kano-kampeerplekken en (openbare) vissteigers.

Op advies van de Provincie wordt “haven” niet meer genoemd. Dit komt te zwaar beladen over van wat het uiteindelijk is, een aanmeerplek voor kleine boten. Op oude landkaarten is te zien dat vroeger Noordeinde als buurtschap “Noorderrot” werd omschreven. Deze naam wordt nu in ere hersteld door onze ligplaats “Noorderrot” te noemen.

Verder is de parkeerlocatie en verharding, opslag locatie kano’s, locatie “ramp” (boothelling), randafwerking haven, positie afsluitbare hek besproken. Deze aanpassingen worden verwerkt op tekening en hier wordt tijdens een informatieavond dieper op ingegaan.

Onderzoek en vordering vaargeul

Inwoners konden tot heden altijd gebruikmaken van de recreatiemogelijkheden op en rond de randmeren (Drontermeer). Echter door Natura 2000, maar ook de toekomstvisie van provincie Gelderland zijn hierin hoogstwaarschijnlijk veranderingen op komst.

Op dit moment zijn er verschillende instanties als Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland/Overijssel/Flevoland gemeente Oldebroek en Rijkswaterstaat

met ons, maar ook vooral met elkaar in overleg om het project Noorderrot te realiseren. We zien dit ook als een eenmalige kans die we moeten nemen.

Daarnaast is het waterpeil aan “onze” zijde van de grote vaargeul aan de lage kant en ontstaat er veel wier waardoor het varen bemoeilijkt wordt. Wanneer we het vaargeultje ca. 150cm diep maken is het goed bevaarbaar en kunnen we de komende jaren weer volop van het Drontermeer gebruik maken.

Er zijn inmiddels grondmonsters genomen van waar de vaargeul zou moeten komen.

Er wordt gekeken of dit zand en klei o.a .geschikt is voor het ophogen van dijk tussen de Gelderse Sluis en de Reevedijk.

Deze dijk gaat het Waterschap ophogen waarbij anders de grond via “dumpers” (vrachtwagens) aangevoerd moet worden.

Deze grond zou dan rechtstreeks uit Drontermeer gehaald kunnen worden wat veel logistieke problemen zou voorkomen. Ook zou het dijkproject dan meer “circulair zijn. Zo zou deze samenwerking tot een win-win situatie kunnen leiden.

Vanwege de nieuwe sluis en de benodigde afstand die er gehouden moet worden zou het nieuwe vaargeultje (ca. 1,5 meter diep) in het verlengde van uitloop Gelderse gracht komen (ca 700 meter lang). De inrichting tussen deze nieuwe vaargeul en nieuwe Reevedijk wordt verder ingevuld door Rijkswaterstaat . Deze stilstaande hoek krijgt door de komst van de vaargeul meer stromingsdynamiek en zal er voor zorgen dat het riet in toekomst ook gezond zal blijven.

Vervolg

Los van de bovenstaande ontwikkelingen moeten we als inwoners van Noordeinde/Kerkdorp ook gaan nadenken hoe we het perceel met ligplaats Noorderrot moeten gaan beheren.

Op dit moment merken we al veel toeloop richting de sluis van zwemmers, fietsen, auto’s en boten. Veelal van mensen buiten Noordeinde.

We willen het perceel met ligplaats afsluitbaar maken middels een slagboom zodat alleen de leden (alleen inwoners uit Noordeinde/Kerkdorp kunnen lid worden) toegang krijgen tot dit perceel.

Moet het een vereniging of een stichting worden, aantal ligplaatsen, kosten diverse lidmaatschappen voor boot of kano of?. Dit zijn allemaal vragen waar we samen met de inwoners over moeten gaan sparren. M.b.t. overlast zal het duidelijk zijn dat de omwonenden de sterkste stem hebben.

Het is inmiddels wel duidelijk dat we het over extensieve recreatie hebben en niet alle recreatievormen mogelijk zijn. Binnen deze regels proberen we een mooi stukje Noordeinde te bewaren waar wij als bewoners in lengte van jaren kunnen genieten van onze omgeving.

Werkgroep Noorderhaven

tekening voorlopige indeling

Related Posts

Leave a comment