Werkgroep omgevingsplan Noordeinde

&#x;&#x;

Nieuwe omgevingswet 2021

In 2021 komt de Omgevingswet eraan.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels en werkwijze bij ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen.
De manier waarop er in Nederland met ruimte wordt omgegaan, de wijze van planontwikkeling en de rol van de overheid daarbij veranderen.

Met de Crisis- en herstelwet (Chw) hebben al veel gemeenten en een provincie de kans gegrepen om nu al in de geest van de Omgevingswet te werken aan hun bestemmingsplannen: meer bewegingsruimte en een verbrede reikwijdte.

Dit is wat de gemeente Oldebroek ook wil doen in de omgevingsvisie, Ook word dit onderaan deze pagina uitgelegd in een filmpje.

meer info:
http://www.broplan.nl/OV_Oldebroek/

&#x;&#x;

Gemeente Oldebroek

We werken verder aan wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd met Oldebroek voor Mekaar:
we sluiten aan bij bewonersinitiatieven, we betrekken burgers bij initiatieven van de gemeente en we werken dorpsgericht.

Overheid en samenleving:  we doen het samen.
De gemeente werkt verder aan wat in de afgelopen jaren opgebouwd is met Oldebroek voor Mekaar: Ze sluiten aan bij bewonersinitiatieven, Betrekken burgers bij initiatieven van de gemeente en werken dorpsgericht.
Inspelen op ruimtelijke initiatieven is de visie die bijdragen aan een beter Oldebroek, waarbij nog meer flexibel en vraaggericht wordt gewerkt.

Onder andere in het programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet wordt hieraan invulling gegeven.
Met deze wet worden de verschillende regels,  die  van  toepassing  zijn  bij  ruimtelijke  projecten  op  elkaar  afgestemd.

Ook  biedt  de  wet  meer ruimte voor particuliere ideeën.
Bij het beoordelen van plannen is het uitgangspunt “ja mits” in plaats van “nee tenzij”.
In een werkgroep gaan raadsleden en leden van dorps-/en wijkgroepen in gesprek over vormen van participatie en participatiebijeenkomsten.

 

&#x;&#x;

Werkgroep omgevingsplan Noordeinde

Om hier een begin mee te maken wil gemeente Oldebroek een pilot starten in de kern Noordeinde.
De werkgroep zal een belangrijke functie gaan vervullen in samenwerking met de inwoners.

Inmiddels is er een 5-koppige werkgroep gevormd om vanaf 2020 hiermee aan de slag te gaan, en ook de wensen van alle inwoners van Noordeinde in kaart te gaan brengen om in dit plan te gaan verwerken.

Middels deze website en de Facebook pagina Noorders.nl zullen wij iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

&#x;&#x;

De werkgroep

Wilfred van Ommen
werkgroep WON
Miranda Souman
werkgroep WON
Arjan de Kok
werkgroep WON
Zwerus Fikse
Rick van de Wetering
werkgroep WON
&#x;&#x;

Laatste nieuwtjes