Werkgroep Omgevingsplan Noordeinde

In 2021 komt de Omgevingswet eraan.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels en werkwijze bij ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen.
De manier waarop er in Nederland met ruimte wordt omgegaan, de wijze van planontwikkeling en de rol van de overheid daarbij veranderen.

Om hier de inwoners van de gemeente bij te betrekken, wil gemeente Oldebroek een pilot starten in de kern Noordeinde door een werkgroep mee te laten denken over de invulling.

De werkgroep zal een belangrijke functie gaan vervullen in samenwerking met de inwoners.

Inmiddels is er een 5-koppige werkgroep gevormd om vanaf 2020 hiermee aan de slag te gaan, en ook de wensen van alle inwoners van Noordeinde in kaart te gaan brengen om in dit plan te gaan verwerken.

Voor meer informatie ga dan naar de pagina https://www.noorders.nl/won/

Related Posts

Leave a comment